Liggende sygetransport – er det ikke akut?

liggende sygetransport til den mindre akutte patient

Hvis du ikke har akut brug for hjælp, men stadig er i en tilstand hvor du ikke føler du kan transportere dig selv, så er liggende sygetransport en fremragende mulighed. Denne form for ambulance transport er meget lig den almene, men har større fokus på patienter der skal transporteres til diverse faciliteter. Transportmidlet kan heldigvis bruges i ind- og udlandet, hvis man kommer ud for en skade.

Liggende sygetransport og ambulancen

Først og fremmest ligges der meget vægt på at liggende sygetransport, kun egner sig til patienter der ikke har akutte behov. Det skyldes faktisk den mest signifikante forskel på de to køretøjer. I den liggende sygetransport er der ikke de samme former for udstyr og behandlingsmuligheder undervejs på turen. Dette skyldes at personalet om bord på køretøjet, ikke skal foretage nogle medicinske gøremål under køreturen til hospitalet. Ligesom i den normale ambulance, er disse køretøjer også bestyret af profesionelle redere. I mange situationer er det rart for patienten og patientens familie at der er en redder til at hjælpe og yde omsorg. I uforudsete situationer under køreturen, kan det også kun være en fordel at der er en eller flere ombord der kan yde medicinsk assistance.

Hvad bruger jeg det så til?

Mens den normale ambulance kører på udrykning, med fart og dermed risiko for sammenstød, er køretøjerne der yder liggende sygetransport lidt mere rolige. Intet er akut og derfor er der fokus på patientens velvære og ikke hvor hurtigt man når frem til destinationen. I de fleste tilfælde bliver liggende sygtransport brugt til normale transport gøremål der har relation til dit helbred. Her kan man altså få transport til lægen, hospitalet, fysioterapeuten, speciallæger og meget mere. Hvis man derved er ved dårlig mod og ikke føler man selv kan køre til det nærmeste medicinske facilitet, kan man jo bare ringe til liggende sygetransport.

 

 

Skal du afholde din næste fest, men mangler den helt rigtige lokation til det? Læs mere om teltudlejning og muligheden for at få opstillet et i haven.

About: Jacob