Dødsbo, hvordan sikrer du dig?

Dødsbo, hvordan sikrer du dig?

Hej allesammen! I dag skal vi tale om noget, som er i den lidt tungere ende. Det skal handle om dødsbo og hvordan behandlingen af dette foregår efter nogen er gået bort. Danske Arverets Advokater kan hjælpe dig med dette, og det er netop dem, som jeg vil tale lidt om i dag.

Behandling af dødsbo med de bedste advokater i hånden

Når der sker et dødsfald efterlader afdøde en række værdier i deres dødsbo, som er ejendom(me), bil(er), indbo, smykker eller lignende – læs mere her. Disse værdigenstande skal opgøres efter dødsfaldet og fordeles blandt de arvinger, som er nævnt i testamentet. Denne process kaldes for et boskifte, og dette skal godkendes og udleveres af skifteretten, som herefter sikrer, at de rette arvinger får den rette arv, og at eventuelle kreditorer får deres. Man kan ikke røre dødsboet (hus, bil, smykker, tøj, indbo osv.), før man har modtaget en skifteretsattest. Når dødsfaldet er registreret af præsten, går skifteretten igang med sit arbejde. Første skridt her, at skifteretten henvender sig til boets kontaktperson på dødsanmeldelsen, for at få afklaret, hvordan boet skal skiftes. Dette er den eneste person, som bliver spurgt til at starte med. Der er så mange regler omkring et dødsbo, at det kan være rart at have en advokat ved sin side.

Danske Arverets Advokater hjælper dig

Der er syv forskellige former for behandling af et dødsbo. Dette kan du læse meget mere om inde på Danske Arverets Advokaters hjemmeside, som jeg har linket til længere oppe i denne artikel, men jeg tænkte, at jeg også lige ville gennemgå dem i denne blogpost. Første behandlingsform af et dødsbo kaldes Boudlæg. Dette anvendes ved mindre boer, som har værdier på under under 43.000 kr. i efter betaling af sædvanlige begravelsesudgifter. Så er der ægtefælleudlæg, som er relevant i de tilfælde, hvor afdøde efterlader sig en ægtefælle, og den samlede formue er under 780.000 kr. Ved denne behandling af dødsboet beholder ægtefællen hele den samlede formue, uden at afdødes børn, er berettiget til at modtage nogen form for arv. Så er der uskiftet bo. Denne behandling kan være en hensigtsmæssig behandlingsform, hvis det handler om ældre ægtefæller med fælles økonomi og fælles børn. Et privat skifte bruges, når alle arvinger er enige om, at dødsboet behandles uden medvirkning af en bobestyrer udpeget af skifteretten. Så er der et forenklet privat skifte, som er et privat skifte, hvor der ikke skal indleveres en egentlig boopgørelse til Skifteretten. Resten kan du læse meget mere om inde på deres hjemmeside!

Læs også mere om ulykker og sikkerhed på bloggen her.

About: Christina