Brandskade: Er du forberedt inden ulykken?

brandskade hjælp

Hvad ville du gøre, hvis du havde brandskade i dit hjem? Brande kan være forfærdeligt skræmmende. De kan ødelægge alt, man har kært og være en meget voldsom oplevelse. Derfor er det vigtigt at overveje, hvad man selv ville gøre, hvis der opstod brand i hjemmet. Det gælder selvfølgelig først og fremmest i selve faresituationen, men også bagefter. For hvad skal der så ske? Når brandvæsenet er gået hjem, og man står med brandskaderne tilbage, er der ikke meget overskud til at tænke klart. Derfor er det godt at være forberedt og vide, at du ikke er alene.

Når brandmændene går hjem, træder SSG til

Under branden er det brandmændene, der sørger for at slukke ilden og bringe mennesker og dyr i sikkerhed. Selvom branden kommer under kontrol eller slukkes, er der dog et stort oprydningsarbejde, der skal gøres. Her kommer skadeservicefirmaet ind i billedet. Det kunne fx være SSG. Skadeservicefirmaet hjælper dig med, hvad der skal ske efterfølgende og i tiden indtil, du kan få din bolig tilbage. Det sidste, man har brug for efter en brand, er bekymringer om forsikring, og hvor man nu skal bo. Når du har professionelle folk ved din side, kan du dog trygt vide, at der er specialister, der har overblik over ulykken.

Hvordan ryddes der op efter en brand?

En bolig, der har været udsat for brand, kan være meget medtaget og i visse tilfælde sundhedsfarlig. Derfor er det vigtigt, at der bliver gjort grundigt rent. Ikke mindst fordi brande efterlader en meget dårlig lugt. Ved hjælp af bestemte teknikker vil boligen blive rengjort med størst mulig hensyntagen til boligens inventar. Lugten fjernes, og møbler og andet inventar bliver bragt til et skadecenter, hvor de kan renses. Det sidstnævnte er ofte forbundet med mange følelser, fordi vi har ting, der står os nært eller personfølsomme oplysninger. Det ved SSG, og derfor forsøger de at redde mest muligt.

SSG kommer akut, når du har brandskade

Brande er voldsomme oplevelser – særligt når de kommer tæt på. Derfor bør du vælge et skadesikringsfirma, der er ansvarlige og forstår alvoren af ulykken – også den følelsesmæssige del. SSG har hele 13 centre placeret rundt omkring i Danmark. Det betyder, at de kan være klar på ulykkesstedet allerede inden for en time. På den måde får du maksimal støtte og professionel håndtering af skaden hurtigst muligt. De har mange års erfaring, og du kan derved føle dig lidt tryggere i en ellers meget utryg situation.

About: Diana